Pravosudna akademija

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta;

- radno mjesto „načelnik Odjela za financije i računovodstvo“ na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pročitaj više

Poziv za prijave na pravno-jezični seminar Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Uredba Bruxelles Ia (prekogranični parnični postupci)“, Bukurešt, 05.-08. prosinca 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) provodi projekt iz Programa pravosuđe 2014.-2020. pod nazivom „Jačanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima - organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara“, u kojem Pravosudna akademija ima status partnera.

Pročitaj više

Poziv za prijave na radionicu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom „Kako provoditi sudske postupke u slučajevima neusklađenosti s europskim pravom zbrinjavanja otpada“, Solun, 30. studenoga – 2. prosinca 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira zadnju u nizu radionica pod nazivom „Kako provoditi sudske postupke u slučajevima neusklađenosti s europskim pravom zbrinjavanja otpada“, koja će se održati u Solunu (Grčka), u razdoblju od 30. studenoga do 2. prosinca 2016.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 55/2016 dana 15.06.2016., na radno mjesto načelnik Odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale primljena je gospođa Jasenka Matković.

Poziv za prijave na lingvistički seminar iz područja pravosudne suradnje u građanskim stvarima, s naglaskom na obiteljsko pravo, Slovačka, Omšenie, 23. – 27. siječnja 2017.

U okviru projekta „Učenje stranih jezika struke za učinkovito funkcioniranje pravosudne suradnje u Europskoj uniji“, čiji je nositelj češka Pravosudna akademija, u 2016. godini u Poljskoj i Češkoj organizirana su i provedena tri (3) jezična seminara, dva (2) za engleski i jedan (1) za njemački jezik te su planirana još tri (3) seminara za 2017. godinu. Ministarstvo pravosuđa RH sudjeluje kao jedan od projektnih, a Pravosudna akademija kao jedan od pridruženih partnera u ovom projektu.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar Akademije za europsko pravo (ERA) - Antidiskriminacijsko pravo Europske unije, Trier, 7.-9. studenoga 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini objavila je poziv za prijave za zadnji ovogodišnji seminar iz serije o antidiskriminacijskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Pročitaj više

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji, objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 dana 24. lipnja 2016., na radno mjesto stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata primljena je gospođa Ingrid Floigl Lončar.

Poziv za prijave na seminar „Dostava i pribavljanje dokaza u inozemstvu“, Trier, 17.-18. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Dostava i pribavljanje dokaza u inozemstvu“ koji će se održati u Trieru 17. i 18. studenoga 2016.

Pročitaj više

Poziv za prijave na seminar „Gospodarski kriminal, povrat imovine i pljenidba u Europskoj uniji“, London, 24.-25. studenoga 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Gospodarski kriminal, povrat imovine i pljenidba u Europskoj uniji“ koji će se održati u Londonu 24. i 25. studenoga 2016.

Pročitaj više

Oglas za posao

Twinning projekt koji financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta (Transition Facility Programe) “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosuđu – unaprjeđenje edukacije o pravu Europske unije i učenja na daljinu” raspisuje natječaj za zapošljavanje pomoćnika Dugoročnog savjetnika za Twinning (Resident Twinning Advisor, RTA) i jezičnog pomoćnika Dugoročnog savjetnika za Twinning (Resident Twinning Advisor, RTA).

Pročitaj više
Ostale vijesti

Kalendar događanja

«Rujan 2016»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn