Pravosudna akademija

2. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 27. travnja 2015.

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije održat će se u ponedjeljak, 27. travnja 2015. godine u 14,00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom:

1. usvajanje zapisnika s 1 . sjednice UV PA od 26. siječnja 2015.
2. usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Pravosudne akademije za 2014. godinu
3. usvajanje kurikuluma Europsko građansko procesno pravo u programu cjeloživotnog obrazovanja
4. imenovanje novog člana Programskog vijeća Pravosudne akademije
5. honorari voditelja obrazovnih aktivnosti
6. razno

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)