Pravosudna akademija

6. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Branka Hrvatina, održat će se 8. rujna 2014. godine, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice UV PA od 28. travnja 2014., zapisnika 4. (elektronske) sjednice UV PA od 30. travnja do 9. svibnja 2014. i zapisnika 5. (elektronske) sjednice UV PA od 17.-26. lipnja 2014.

2. Imenovanje članova Programskog vijeća Pravosudne akademije

3. Godišnje izvješće o radu Pravosudne akademije 2013.

4. Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije

5. Prijedlog naknada za vođenje e-tečaja

6. Status pravosudnih dužnosnika u dugotrajnoj međunarodnoj razmjeni

7. Suglasnost za zapošljavanje radnika u Pravosudnoj akademiji

8. Zahtjevu Udruge korporativnih pravnika za cjeloživotnim stručnim usavršavanjem

9. Obavijest o Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

10. Razno 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn