Pravosudna akademija

ACTIONES - Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima EU-a kroz interakciju nacionalnih iskustava

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje na seminarima iz područja zaštite potrošača te azila i migracija

U studenome 2015. počela je provedba projekta ACTIONES – „Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima Europske unije kroz interakciju nacionalnih iskustava“, koji se financira iz Programa pravosuđe Europske unije, a koji provodi Centar za pravosudnu suradnju Europskog sveučilišnog instituta (EUI) iz Firence. Pravosudna akademija je jedan od partnera u projektu.

U okviru projekta održat će se pet (5) transnacionalnih seminara na kojima će sudjelovati suci iz zemalja sudionica u uključenih u projekt (Belgija, Estonija, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska), kao i suci europskih sudova. Cilj tih seminara je poboljšati znanja sudaca u pogledu opsega primjene Povelje o temeljnim pravima Europske unije te promicati potencijal koji dijalog pravosudnih dužnosnika iz različitih zemalja ima za nacionalne suce. Ovi ciljevi će se ostvariti kroz analizu odabranih područja ljudskih prava pri čemu će svaki od transnacionalnih seminara biti posvećen posebnoj temi (zaštita potrošača, azil i migracije, suzbijanje diskriminacije, kazneno pravo, učinkovita sudska zaštita). Na svakom od transnacionalnih seminara očekuje se sudjelovanje ukupno 30 polaznika iz svih zemalja uključenih u projekt, pri čemu su za suce iz Republike Hrvatske osigurana dva (2) mjesta po seminaru.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani suci da dostave svoje prijave za sudjelovanje na sljedećim seminarima:

- Prvi transnacionalni seminar, Zaštita potrošača, 2.-3. svibnja 2016., Firenca, Europski sveučilišni institut;
- Drugi transnacionalni seminar, Pravo azila i migracija, 27.-28. lipnja 2016., Firenca, Europski sveučilišni institut.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 22. veljače 2016. na mail adresu: marina.gutschy@pravosudje.hr zajedno sa sljedećom dokumentacijom:


1. Životopis na engleskom jeziku;
2. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (certifikati, publikacije na engleskom jeziku, dokaz o studiranju na engleskom jeziku, preslike indeksa, i sl.);
3. Kratko motivacijsko pismo na engleskom jeziku u kojemu se navode razlozi za prijavljivanje, način na koji bi podnositelj prijave ostvario korist od sudjelovanja na seminaru te kako bi podnositelj prijave mogao doprinijeti projektu. Motivacijsko pismo ne bi trebalo sadržavati podatke prepisane iz životopisa kandidata.

Konačan odabir polaznika izvršit će Europski sveučilišni institut na temelju dostavljene dokumentacije najkasnije 7. ožujka 2016.

EUI i projektni partneri od polaznika očekuju:

1. Vrlo dobro ili izvrsno poznavanje engleskog jezika. Kandidat mora biti u mogućnosti potpuno razumjeti pisane materijale i usmene prezentacije, kao i aktivno sudjelovati u pisanim i usmenim raspravama na engleskom jeziku;
2. Opće poznavanje i iskustvo u području koje je predmet seminara.

U postupku odabira uzet će se u obzir sljedeći kriteriji:

a. Načelo prava sudjelovanja samo na jednom od pet transnacionalnih seminara;
b. Interdisciplinarna zastupljenost: Institucije koje sudjeluju u projektu trebale bi osigurati, u mjeri u kojoj je to moguće, jednaku zastupljenost sudaca koji se bave građanskim, kaznenim i upravnim pravom, odnosno sudaca koji se u svom radu susreću s temama koje su predmet seminara. Sudjelovanje različitih kategorija sudaca ovisit će o temi pojedinog seminara.
c. Hijerarhija pravosudnih dužnosnika: Potrebno je uzeti u obzir ravnotežu između različitih razina unutar nacionalnog pravosudnog sustava. U svakoj grupi polaznika seminara trebali bi biti uključeni kako suci viših sudova, tako i suci nižih sudova.
d. Uključivanje javnih tužitelja: Uz suce, manji broj državnih odvjetnika može biti odabran, posebice u područjima gdje mogu značajno doprinijeti rezultatima seminara.
e. Ravnomjerna zastupljenost spolova;
f. Ravnomjerna dobna zastupljenost,
g. Ravnomjerna zemljopisna zastupljenost.

Od sudionika se zahtijeva da posvete vrijeme ovom projektu. Budu li odabrani, kandidati se obvezuju da će prisustvovati svim radionicama tijekom seminara za koji su odabrani. Od kandidata se također očekuje da se unaprijed pripreme za seminar, upoznaju s materijalima koji će im se dostaviti te da aktivno sudjeluju u radionicama tijekom seminara.

*Termini održavanja preostalih seminara u okviru ACTIONES projekta su sljedeći:
• Treći transnacionalni seminar, Suzbijanje diskriminacije, listopad 2016., Firenca, Europski sveučilišni institut;
• Četvrti transnacionalni seminar, Kazneno pravo, prosinac 2016., Uppsala, Švedska
• Peti transnacionalni seminar, Učinkovita sudska zaštita, veljača 2017., Parma, Italija

Putne troškove u iznosu do 350 EUR, kao i troškove smještaja i obroka za sudionike transnacionalnih seminara snosi Europski sveučilišni institut.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn