Pravosudna akademija

Četvrta sjednica Upravnog vijeća PA, 11. rujna 2018.

Dana 11. rujna 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice UV PA od 16. travnja 2018. 
2. Imenovanje Programskog vijeća Pravosudne akademije 
3. Usvajanje prijedloga za izmjenu pravilnika u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 
4. Usvajanje Pravilnika o Izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
5. Razno

ZAKLJUČCI:


1. Usvaja se zapisnik 3. sjednice UV PA od 16. travnja 2018.
2. Imenuje se Programsko vijeće Pravosudne akademije
3. Prihvaćen je prijedlog izmjene članka 15. stavka 1. Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
4. Određeno je da se prijedlog Povjerenstva o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike o određivanju naknade za rad tajniku Povjerenstva podnese Radničkom vijeću Akademije na savjetovanje
5. Nije prihvaćen prijedlog Povjerenstva o izmjenama Odluke o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike o povećanju naknade članovima Povjerenstva
6. Prihvaćen je prijedlog o izmjenama članka 3. stavka 1. Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
7. Prihvaćen je prijedlog o izmjenama članka 3. stavka 3. Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
8. Prihvaćen je prijedlog brisanja članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
9. Usvaja se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
10. UV PA donijelo je preporuku prema kojoj članovi PV PA kao i članovi UV PA mogu sudjelovati u izradi obrazovnog materijala i provedbi Programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja bez honorara
11. Prihvaćen je prijedlog o pristupanju izmjeni sistematizacije

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)