Pravosudna akademija

Deveta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. prosinca 2017.

Dana 20. prosinca 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je deveta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 7. i 8. sjednice UV PA od 6. rujna 2017. i 16. listopada 2017.
2. Usvajanje godišnjeg programa rada PA za 2018. godinu na prijedlog Programskog vijeća PA
3. Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
4. Donošenje Odluke o edukaciji prekršajnih sudaca koji će raditi na predmetima iz nadležnosti
općinskih sudova
5. Donošenje Odluke o organizaciji redovnog godišnjeg savjetovanja na temu građanskog prava
u suradnji s Vrhovnim sudom RH
6. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje visine naknade vanjskim suradnicima koji
provode radionice
7. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za voditelje u programu PA
8. Donošenje Odluke o uvođenju edukacije u području vještina pravosudnih dužnosnika u
program PA
9. Razno  

 

ZAKLJUČCI:

1. Usvajaju se zapisnici 7. i 8. sjednice UV PA od 6. rujna 2017. i 16. listopada 2017.
2. Usvaja se godišnji Program rada za 2018.(u prilogu).
3. Donijet će se Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj Akademiji.
4. Tijekom 2018. provest će se edukacija za suce prekršajnih sudova koji će raditi na predmetima iz nadležnosti općinskih sudova.
5. Pravosudna akademija će organizirati redovna godišnja savjetovanja na temu građanskog prava u suradnji s Vrhovnim sudom RH.
6. Donijet će se Odluka o kriterijima za određivanje visine naknade vanjskim suradnicima koji provode radionice.
7. Objavit će se javni poziv za voditelje u programu PA.
8. Provodit će se edukacije u području vještina pravosudnih dužnosnika u Programu PA
9. Provodit će se edukacija stečajnih upravitelja u Programu PA.
 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)