Pravosudna akademija

EJTN-ovi pravno-jezični seminari od rujna do prosinca 2019.; Rok za prijave: 22. svibnja 2019. u 14:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira ove jeseni sljedeće pravno-jezične seminare za suce i državne odvjetnike:

1. Suradnja u zaštiti podataka, Sofija, Nacionalni pravosudni institut, 18. – 20. rujna 2019.
Jezik: engleski
Razina: napredna (B2/C1)
Poveznica na seminar: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-LanguageTraining-in-Cooperation-in-Data-Protection---LI201908/

2. Suradnja u području zaštite tržišnog natjecanja, Beč, Savezno ministarstvo pravosuđa, 14. – 16. listopada 2019.
Jezici: engleski i francuski
Grupe: 2 grupe za engleski i 1 grupa za francuski jezik
Razina: napredna (B2/C1)
Poveznica na seminar: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Competition-Law---LI201909/

3. Suradnja u području primjene poreznog prava, Sofija, Nacionalni pravosudni institut, 04. – 06. studenoga 2019.
Jezik: engleski
Razina: napredna (B2/C1)
Poveznica na seminar: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Tax-Law---LI201910/

4. Primjena EU prava u zaštiti ljudskih prava, Wustrau, njemačka Pravosudna akademija, 25. – 29. studenoga 2019.
Jezici: engleski i njemački
Grupe: 2 grupe za engleski i 1 grupa za njemački jezik
Razina: napredna (B2/C1)
Poveznica na seminar: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Human-Rights-EU-Law---LI201911/

Seminare simultano vodi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje. Cilj seminara je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način.

Republika Hrvatska obično dobije dva do tri mjesta za ovu vrstu aktivnosti stručnog usavršavanja.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzima u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja na pravno-jezičnim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu sudjelovali na takvim seminarima);

- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);

- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

- Jedno mjesto na popisu za seminare pod brojevima 1 i 4 predviđeno je za polaznika/polaznicu kojeg/koju odredi Državno odvjetništvo RH.

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 22. svibnja 2019. u 14:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci/budući suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)