Pravosudna akademija

EJTN-ovi seminari za suce upravnih sudova u razdoblju od rujna do prosinca 2019.; Rok za prijave: 30. svibnja 2019. u 12:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira ove jeseni nekoliko seminara namijenjenih isključivo sucima upravnih sudova. Riječ je o sljedećim seminarima:

1. EU porezno pravo, Vilnius, 12.–13. rujna 2019.
Radni jezik: engleski
Teme: PDV, recentni problemi i izazovi u primjeni poreznog prava Europske unije
Od polaznika se očekuje da imaju predznanje iz područja koje je obuhvaćeno seminarom te da sudjeluju u interaktivnim raspravama s kolegama iz drugih država članica.

2. EU pravo azila, Solun, 30. rujna–01. listopada 2019.
Radni jezik: engleski
Teme: procjena informacija o zemljama podrijetla tražitelja azila, standardi za ocjenu kredibiliteta zahtjeva za dobivanjem azila
Način izvođenja seminara: plenum i rad u malim grupama na praktičnim slučajevima

3. Upravno i postupovno pravo 2, Rim, 14.–15. studenoga 2019.
Radni jezik: engleski
Tijekom seminara polaznici će raspravljati o konkretnim slučajevima iz prakse te o odabranim pitanjima iz područja postupovnog prava primjenjujući komparativni pristup.

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji za sve navedene seminare je 30. svibnja 2019. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: sebastian.marjanovic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)