Pravosudna akademija

Javni poziv za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije. 

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije.

Na javni poziv mogu se javiti osobe iz redova sudaca i državnih odvjetnika te zamjenika državnih odvjetnika, sveučilišnih nastavnika, a prema potrebi i drugih zanimanja.

Akademija može, ako to zahtijevaju interesi cjeloživotnog stručnog usavršavanja ili ostvarenje drugih obveza, u aktivnosti stručnog usavršavanja uključiti suce, državne odvjetnike, sveučilišne nastavnike i ostale stručnjake koji se nisu javili na javni poziv.

U prilogu se dostavlja popis tema koje se planiraju provoditi u 2019. godini i za koje se može iskazati interes uz napomenu da prijavitelji moraju u tablici naznačiti da li se prijavljuju kao autori i voditelji ili samo kao autori odnosno samo kao voditelji odabranih tema.

Uz prijavu (tablica popisa tema) koja se vrši na elektroničku adresu pravosudna.akademija@pravosudje.hr potrebno je priložiti motivacijsko pismo i životopis u kojima je naznačeno stručno iskustvo u temi za koju se prijavljuju te iskustvo u vođenju radionica stručnog usavršavanja.

Rok prijave: prijave će se zaprimati do 18.01.2019.

Kandidati odabrani za voditelje radionica i/ili autore materijala bit će pravovremeno obaviješteni o angažmanu na Pravosudnoj akademiji.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te u svrhu planiranja i organiziranja cjeloživotnog stručnog usavršavanja sukladno Zakonu o pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10, 82/15)
 

Program

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)