Pravosudna akademija

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA VOĐENJE RADIONICA/MREŽNIH SEMINARA U OKVIRU STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I STRUČNIH SURADNIKA IZVANPRAVNE STRUKE KOJI RADE S DJECOM UKLJUČENOM U SUDSKE POSTUPKE

Pravosudna akademija, u partnerstvu s UNICEF-om, razvila je Okvir za cjeloživotno učenje pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u postupke pred zakonom (“Okvir”). Okvir sadrži programe za četrnaest skupina pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika na sudovima i državnim odvjetništvima te su za svaki program razvijeni obrazovni materijali. Početak održavanja radionica/mrežnih seminara planiran je za drugu polovicu 2021. godine. 

Ovim putem objavljuje se javni poziv zainteresiranim stručnjacima za vođenje radionica/mrežnih seminara u trajanju od 3 dana u okviru Programa 1. „Osnovno stručno usavršavanje za sve skupine pravosudnih dužnosnika koji rade s djecom u sudskim postupcima“ sa sljedećim temama:

- Međunarodni i europski instrumenti relevantni za djecu u kontaktu sa zakonom i pravosuđe prilagođeno djeci [3 sata]
- Vodeća načela Konvencije o pravima djeteta u odnosu na djecu u kontaktu sa zakonom [2 sata]
- Etika i vrijednosti stručnjaka koji rade s djecom u kontaktu sa zakonom [1 sat]
- Faze dječjeg razvoja i karakteristike relevantne za djecu u kontaktu sa zakonom [3 sata]
- Komunikacija prilagođena djeci u kontaktu sa zakonom po kronološkoj dobi [4 sata]
- Posebno ranjive skupine djece i mladih u kontaktu sa zakonom po kronološkoj dobi [2 sata]
- Uloga stručnjaka i interdisciplinarna/međusektorska suradnja na predmetima djece u kontaktu sa zakonom – analiza slučaja [3 sata]

Na javni poziv mogu se javiti osobe iz reda pravosudnih dužnosnika, sveučilišnih nastavnika te drugih stručnjaka koji raspolažu stručnim znanjima i iskustvom u odnosu na temu odnosno program usavrašavanja te imaju odgovarajuće komunikacijske vještine i sposobnost prijenosa znanja i iskustva.

Prijavu za vođenje potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte pravosudna.akademija@pravosudje.hr a pored ispunjenog obrasca za voditelje prijava treba sadržavati i životopis i motivacijsko pismo. Osobe koje su već bile predavači u Pravosudnoj akademiji ne trebaju dostavljati svoj životopis.

Rok prijave: prijave će se zaprimati do 26. travnja 2021.

Dostavljene prijave razmatra Programsko vijeće Pravosudne akademije koje donosi odluku o odabranim predavačima. Odabrani kandidati bit će pravovremeno obaviješteni o angažmanu na Pravosudnoj akademiji.

Važna napomena: Članak 37. stavak 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 52/19) propisuje da će Akademija, radi povećanja kvalitete obrazovnih aktivnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti jednom godišnje, a prije određivanja predavača za narednu godinu, liste predavača po granama prava prema ocjenama ostvarenim na aktivnostima u tekućoj godini. Liste će sadržavati ime i prezime predavača te će na mrežnim stranicama biti dostupne najviše tri mjeseca od dana objave. 

Obrazac za voditelje

Kalendar događanja

«Travanj 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)