Pravosudna akademija

Međunarodna akademija za suzbijanje korupcije (International Anti-Corruption Academy, IACA)

U Austriji je u Laxenburgu u blizini Beča osnovana Međunarodna akademija za suzbijanje korupcije (International Anti-Corruption Academy, IACA) kao prva globalna institucija ove vrste. Osnivanje IACA-e pokrenuli su Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), Europski ured za suzbijanje prijevara (OLAF), Republika Austrija i drugi partneri, a status međunarodne organizacije ova Međunarodna akademija dobila je 8. ožujka 2011. Danas IACA u svom članstvu obuhvaća 64 države članice UN-a (među njima i Hrvatsku) te tri međunarodne organizacije.

IACA nudi programe edukacije o suzbijanju korupcije za polaznike iz svih sektora društva te pruža tehničku podršku i pomoć brojnim partnerima u području borbe protiv korupcije. Nudi standardne programe stručnog usavršavanja o fenomenu korupcije i borbe protiv korupcije, kao i programe za stjecanje akademskih zvanja. IACA ima status promatrača u ECOSOC-u i GRECO-u.

Sve informacije o ovoj međunarodnoj organizaciji možete pronaći na sljedećoj web stranici: http://www.iaca.int/

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn