Pravosudna akademija

Međunarodni jezični seminar u Zagrebu: „Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, 17.-21. ožujka 2014.

U tjednu od 17. do 21. ožujka Pravosudna akademija, u suradnji s Europskom mrežom centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN), organizira jezični seminar pod nazivom „Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, koji se održava u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Riječ je o prvom seminaru u seriji EJTN-ovih lingvističkih seminara u 2014. godini i prvom seminaru ovakve vrste koji EJTN organizira u Hrvatskoj u suradnji s Pravosudnom akademijom.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sve je veći značaj i potreba pravosudne suradnje s ostalim državama članicama Unije, a samim time za hrvatske pravosudne dužnosnike znanje stranih jezika, kao i dobro poznavanje pravne terminologije na tim jezicima, postaje sve važnije

Seminar je okupio pravosudne dužnosnike iz Hrvatske i država članica Europske unije, a voditelji seminara su jezični i pravni stručnjaci EJTN-a. Polaznici seminara su raspoređeni u četiri grupe - tri grupe za usavršavanje engleskog jezika i jedna grupa za usavršavanje francuskog jezika. Polaznici rade na izvornim materijalima na engleskom i francuskom jeziku iz područja europskog prava, odnosno pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

Galerija:

  • Međunarodni jezični seminar u Zagrebu: „Jezično usavršavanje o rječniku pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, 17.-21. ožujka 2014.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn