Pravosudna akademija

Najava serije seminara Akademije za europsko pravo u 2016. godini posvećenih pravima osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu

Akademija za europsko pravo (ERA) obavijestila je Pravosudnu akademiju o održavanju serije seminara pod nazivom „Prava osoba s invaliditetom u Europskom pravu i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom“ u Trieru tijekom 2016. godine, koje organizira u suradnji s Europskom komisijom te uz podršku Europskog konzorcija za ljudska prava i invaliditet i Europskog foruma osoba s invaliditetom.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom važan je instrument za promicanje ljudskih prava osoba s invaliditetom. Kao takva razrađuje i objašnjava postojeće obveze i daje uvid u globalno prihvaćene pravne norme o pravima osoba s invaliditetom. Pravilna primjena odredbi Konvencije od velike je važnosti za uživanje prava osoba s invaliditetom i njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Seminari polaznicima daju priliku za razumijevanje ključnih principa i koncepata sadržanih u Konvenciji te njene poveznice s europskim i nacionalnim pravom. Također će se analizirati europski pravni akti koji se odnose na pitanja uređena Konvencijom.

U okviru serije predviđeno je održavanje šest seminara u navedenim razdobljima:

• 18.-19. travnja 2016.
• 26.-27. rujna 2016.

Ciljna skupina: pravnici, nevladine udruge, predstavnici akademske zajednice
Radni jezici: engleski, španjolski

• 23.-24. svibnja 2016.
• 13.-14. listopada 2016.

Ciljna skupina: državni službenici
Radni jezici: engleski, francuski, njemački

• 13.-15. lipnja 2016.
• 24.-26. listopada 2016.

Ciljna skupina: suci, državni odvjetnici
Radni jezici: engleski, francuski, njemački

Seminari su besplatni za sve polaznike. Organizator nadoknađuje putne troškove do 360 eura te trošak 2 noćenja. Polaznici su dužni sami organizirati put.

Više informacija o seminarima bit će dostupno u 2016. godini. 

Kalendar događanja

«Kolovoz 2017»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn