Pravosudna akademija

O programu

Cjeloživotno stručno usavršavanje na zakonu je utemeljeno pravo i obveza sudaca/sutkinja, državnih odvjetnika/-ica, odnosno njihovih zamjenika/-ica te sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika/-ica. Pravosudna akademija sa svojih pet podružnica - Regionalnih centara (Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split) središnja je institucija čiji je zadatak, između ostalog, omogućiti da se to pravo ostvari, odnosno da se te obveze izvrše.

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica i savjetnika/-ica u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika/-ica (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika/-ice), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.). Unutar te podjele, osim standardnih radionica usmjerenih na problematiku s kojom se susreće većina sudaca/sutkinja i državnih odvjetnika/-ica, odnosno njihovih zamjenika/-ica, organiziramo i specijalističke radionice usmjerene usko specijaliziranom području prava.

Obrazovne aktivnosti utvrđene navedenim programom provode se najčešće u obliku radionica za skupine od dvadesetak polaznika/-ica, s interaktivnim pristupom i naglaskom na aktivnoj ulozi sudionika. Manji broj aktivnosti provodi se u obliku okruglih stolova te seminara i konferencija koje su namijenjene većem broju polaznika/-ica, s naglaskom na ex cathedra pristup.

Voditelji/-ice obrazovnih aktivnosti Pravosudne akademije (predavači/-ice) su za to osposobljeni suci/sutkinje i državni odvjetnici/-ice, odnosno njihovi zamjenici/-ice, te sveučilišni nastavnici/-e, ali i drugi stručnjaci raznih profesija.

Za pojedine teme razvijaju se obrazovni materijali u obliku priručnika za voditelje/-ice, odnosno priručnika za polaznike/-ice, u čijoj izradi sudjeluju istaknuti pravosudni dužnosnici/-ice, nastavnici/-e pravnih fakulteta te stručnjaci iz drugih područja.

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica i savjetnika/-ica u pravosudnim tijelima za svaku kalendarsku godinu donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije. Programsko vijeće PA također, za svaku kalendarsku godinu, predlaže voditelje obrazovnih aktivnosti i autore obrazovnih materijala.

Nositelj, vrsta, način prijavljivanja za sudjelovanje u pojedinim vrstama stručnog usavršavanja, trajanje i vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica propisano je Pravilnikom o pristupu stručnom usavršavanju („Narodne novine“, broj: 124/10 i 112/11.).

Kalendar događanja

«Kolovoz 2018»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn