Pravosudna akademija

Obavijest o objavljenim Smjernicama o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih Direktivom 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija izdala je smjernice o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih Direktivom 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva, temeljene na sudskoj praksi Suda Europske unije i dostupnoj najboljoj praksi u ovom području. Cilj je smjernica olakšati tumačenje i primjenu Direktive za nadležna sudska tijela te, između ostaloga, osigurati učinkovitu provedbu prava intelektualnog vlasništva i u digitalnom okruženju.

Smjernice za primjenu Direktive dostupne su na hrvatskom jeziku na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A708%3AFIN.

Ove su smjernice objavljene kao dio sveobuhvatnog paketa mjera za dodatno poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva, a navedene su u sljedećim dokumentima:

• Komunikaciji o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove,
• Komunikaciji o smjernicama o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva, uz koju je priložen radni dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a,
• Radnom dokumentu službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta,
• Komunikaciji o patentima bitnima za norme.

Više o ovim dokumentima možete pročitati na poveznici
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm.

Kalendar događanja

«Kolovoz 2018»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn