Pravosudna akademija

Obavijest o objavljenim Smjernicama o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih Direktivom 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija izdala je smjernice o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih Direktivom 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva, temeljene na sudskoj praksi Suda Europske unije i dostupnoj najboljoj praksi u ovom području. Cilj je smjernica olakšati tumačenje i primjenu Direktive za nadležna sudska tijela te, između ostaloga, osigurati učinkovitu provedbu prava intelektualnog vlasništva i u digitalnom okruženju.

Smjernice za primjenu Direktive dostupne su na hrvatskom jeziku na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A708%3AFIN.

Ove su smjernice objavljene kao dio sveobuhvatnog paketa mjera za dodatno poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva, a navedene su u sljedećim dokumentima:

• Komunikaciji o uravnoteženom sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva kao odgovoru na današnje društvene izazove,
• Komunikaciji o smjernicama o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva, uz koju je priložen radni dokument službi Komisije s evaluacijom DPPIV-a,
• Radnom dokumentu službi Komisije o evaluaciji Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta,
• Komunikaciji o patentima bitnima za norme.

Više o ovim dokumentima možete pročitati na poveznici
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn