Pravosudna akademija

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENIH RAZGOVORA S KANDIDATIMA ZA UPIS II. GENERACIJE POLAZNIKA DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

O B A V I J E S T
o održavanju usmenih razgovora s kandidatima
za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike

Sukladno Pravilniku o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata u državnu školu za pravosudne dužnosnike od 18. studenog 2010., u postupku za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike obaviti će se usmeni razgovori.

Usmeni razgovori (sukladno odredbi članka 10. Pravilnika) održati će se u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VII, 18. i 19. srpnja 2012.


Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati

18. srpnja 2012.
Tina Katić u 9,00 sati
Ivana Manestar u 9,15 sati
Tina Šimović u 9,30 sati
Danijela Čipčić u 9,45 sati
Milan Franić u 10, 00 sati
Nadežda Šepelj u 10,15 sati
Zrinka Pavičić u 10,30 sati
Iva Štefan u 10,45 sati
Andrijana Žugaj u 11,00 sati
Mislav Bistrović u 11,15 sati
Nataša Borović u 11, 30 sati
Mario Meandžija u 11,45 sati
Ivan Erdelez u 12,00 sati
Lana Kovačić u 12,15 sati
Lana Kukec u 12,30 sati
Ema Brdovčak u 12,45 sati
Elena Vukotić u 13,00 sati

19. srpnja 2012.
Ana Cvečić u 9,00 sati
Irena Strmečki Šlat u 9,15 sati
Mirna Britvić u 9,30 sati
Dina Jellin u 9,45 sati
Denis Krnjak u 10,00 sati
Tihana Laptalo Medarić u 10,15 sati
Darija Đerek u 10, 30 sati
Iva Matić Andrić u 10,45 sati
Lucija Arelić u 11,00 sati
Ivan Strinić u 11,15 sati
Marina Presečki u 11, 30 sati
Katarina Zdunić u 11,45 sati
Ksenija Adžić u 12,00 sati
Ana Mihić u 12,15 sati
Petra Princ u 12,30 sati
Irma Vladović u 12,45 sati

Kalendar događanja

«Kolovoz 2018»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn