Pravosudna akademija

Obavijest polaznicima aktivnosti Pravosudne akademije o mjerama opreza vezano uz prevenciju mogućeg širenja koronavirusa (COVID-19)

Pravosudna akademija u skladu s prepourkama Ministarstva zdravstva RH, HZJZ-a i ECDC-a kontinuirano prati stanje razvoja koronavirusa (COVID-19) uzimajući u obzir sve svoje aktivnosti i osobe uključene u aktivnosti Pravosudne akademije.

Stoga, s ciljem zaštite osoba od eventualne zaraze te sukladno strategiji prevencije mogućeg širenja virusa COVID-19, molimo polaznike radionica i seminara u organizaciji Pravosudne akademije da otkažu svoj dolazak na radionicu Pravosudne akademije ukoliko:
• imaju bilo kakve simptome koji bi se mogli povezati sa koronavirusom,
• su bili u neposrednom kontaktu sa osobama kojima je potvrđen koronavirus u posljednjih 14 dana prije aktivnosti,
• su boravili na zahvaćenim područjima s uspostavljenom ili lokaliziranom transmisijom novog koronavirusa.

Pravosudna akademija poduzima sve mjere kako bi smanjila rizik od eventualnog širenja virusa u skladu sa svojim mogućnostima i preporukama nadležnih institucija.
Svaka promjena u vezi epidemiološke situacije biti će pravovremeno objavljena na internetskoj stranici Pravosudne akademije.

Napomena:
Ažurirani podaci vezano uz koronavirus mogu se pratiti na:
https://vlada.gov.hr/koronavirus
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-prevencija-nezaraznih-bolesti/

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)