Pravosudna akademija

Obrazovni materijali

Izmjene Zakona o parničnom postupku
Priručnik 
Prezentacija

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru
Mapa sa materijalima

Nasilje u obitelji
Mapa sa materijalima

Novi Zakon o zemljišnim knjigama
Priručnik
Prezentacija

Novi Zakon o zemljišnim knjigama - za zk referente
Priručnik
Prezentacija

Parnice za naknadu štete
Priručnik
Prezentacija

Pravo EU i pravo VE - građanskopravni aspekt
Mapa sa materijalima

Pravo EU i pravo VE - kaznenopravni aspekt
Prezentacija

Primjena i korištenje CTS-a u radu kaznenih odjela
Prezentacija

Promicanje prava na različitost i borba protiv netrpeljivosti i mržnje
Mapa sa materijalima

Sudska uprava i komunikacijske vještine
Komunikacijske vještine
Sudska uprava

SupraNova - radionice za članove Uredništva CSP - suci i savjetnici
Mapa sa materijalima

SupraNova - unos i obrada sudske odluke – edukacija za zapisničare
Mapa sa materijalima

Ujednačavanje sudske prakse općinskih i županijskih sudova - 2020.
Priručnik
Prezentacija

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)