Pravosudna akademija

Održan seminar „Djelotvorna sudska zaštita – Građansko-pravni aspekt“

Dana 29. i 30. svibnja 2017. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu održan je seminar „Djelotvorna sudska zaštita – Građansko-pravni aspekt“ u okviru projekta ACTIONES koji se financira iz sredstava Europske unije i posvećen je edukaciji sudaca iz područja primjene Povelje EU-a o temeljnim pravima.

Projektom ACTIONES (Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS) koordinira Centar za pravosudnu suradnju Europskog sveučilišnog instituta iz Firence, a u projekt je uključeno sedam (7) akademskih institucija (Sveučilište u Uppsali, Sveučilište u Parmi, Sveučilište u Amsterdamu, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište Popmpeu Fabra iz Barcelone, College of Europe i Europski interuniverzitetski centar za ljudska prava i demokratizaciju iz Italije), Udruga europskih sudaca upravnog prava i devet nacionalnih institucija kojima je povjerena zadaća edukacije sudaca i odvjetnika. Među njima su, osim hrvatske Pravosudne akademije, i talijanska Škola za pravosudne dužnosnike, rumunjski Nacionalni pravosudni institut, Vrhovni sud Republike Estonije, poljska Nacionalna škola za suce i državne odvjetnike, slovenski Centar za izobrazbu u pravosuđu, španjolsko Glavno sudbeno vijeće i Nacionalno udruženje odvjetničkih komora Rumunjske.

Seminar je okupio građanske suce iz Hrvatske (njih 24) te suce iz Italije, Njemačke i Slovenije. U plenarnom dijelu seminara svojim izlaganjima sudjelovali su prof. dr. sc. Fabrizio Cafaggi sa Sveučilišta u Trentu, koji je zadužen za provedbu projekta, prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava, prof. dr. sc. Siniša Rodin, sudaca Suda Europske u nije, te mr. sc. Lora Vidović, pučka pravobraniteljica RH.

Cilj seminara bio je približiti tehnike sudskog dijaloga hrvatskim sucima, odnosno mogućnosti interakcije između nacionalnih i europskih sudova u području primjene članka 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima i odgovarajućih članaka Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Radionički dio seminara vode sudac Vrhovnog suda RH, dr. sc. Jadranko Jug, te sutkinja Županijskog suda u Rijeci, Ksenija Dimec.

Galerija:

 • Održan seminar „Djelotvorna sudska zaštita – Građansko-pravni aspekt“
 • Održan seminar „Djelotvorna sudska zaštita – Građansko-pravni aspekt“
 • Održan seminar „Djelotvorna sudska zaštita – Građansko-pravni aspekt“
 • Održan seminar „Djelotvorna sudska zaštita – Građansko-pravni aspekt“

Kalendar događanja

«Kolovoz 2018»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn