Pravosudna akademija

Održan seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji ”, Zagreb, 5. i 6. veljače 2019.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) u suradnji s Pravosudnom akademijom organizirala je seminar pod nazivom „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“ koji se održao u Zagrebu 5. i 6. veljače 2019. 

Na seminaru je sudjelovalo tridesetak polaznika iz redova sudaca i državnih odvjetnika iz gotovo svih država članica Europske unije. Sudionici su kroz predavanja i praktične vježbe u skupinama dobili uvid u primjenu i provođenje članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Europskim sudom za ljudska prava i nacionalnim sudovima država članica i trećih zemalja. Također je predstavljen program Vijeća Europe za edukaciju pravosudnih dužnosnika u području ljudskih prava (HELP) te baza podataka HUDOC koja omogućuje pristup sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava, Europske komisije za ljudska prava i odlukama Odbora ministara.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)