Pravosudna akademija

Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.

Dana 16. travnja 2019. u Tbilisiju u Gruziji održana je svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“ vrijednog 800.000 eura. Korisnik ovog projekta bila je Visoka škola za pravosuđe Gruzije, a projekt su zajednički proveli Sudska uprava Latvije, kao vodeći partner, te francuska Škola za suce i državne odvjetnike (koju je predstavljala francuska Institucija za međunarodnu pravosudnu suradnju) i Pravosudna akademija Republike Hrvatske kao prateći partneri.

Pravosudna akademija bila je zadužena za provedbu četvrte komponente projekta posvećene učenju na daljinu, dok su se ostale komponente bavile inicijalnom izobrazbom te cjeloživotnim usavršavanjem sudaca i institucionalnim jačanjem korisničke institucije. U provedbu projekta, koja je trajala od rujna 2017., uključili su se suci općinskih i županijskih sudova, kao i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te djelatnici Pravosudne akademije. Za vrijeme trajanja projekta organizirano je ukupno 13 stručnih misija hrvatskih predstavnika.

Na svečanosti zatvaranja projekta u ime Republike Hrvatske sudjelovali su Nj. E. Aleksandar Sunko, veleposlanik RH u Helenskoj Republici, Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije i jedna od voditeljica projekta, Maja Marija Fuchs, tajnica Pravosudne akademije, Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH i jedan od stručnjaka u projektu, te Dijana Mandić, načelnica Odjela za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika u Pravosudnoj akademiji i voditeljica komponente 4.

Program svečanosti zatvaranja možete pogledati ovdje.

Galerija:

  • Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.
  • Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.
  • Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.
  • Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.
  • Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.
  • Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje stručnog usavršavanja u pravosuđu kroz twinning“, Tbilisi, Gruzija, 16. travnja 2019.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)