Pravosudna akademija

Osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 16. listopada 2017.

Dana 16. listopada 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Imenovanje ravnatelja/ice Pravosudne akademije.

Sjednica je prekinuta te će se nastaviti 25. listopada 2017.

Sjednica je nastavljena 25. listopada 2017.

ZAKLJUČAK:

Na temelju čl. 19. Statuta PA UV PA donijelo je odluku o imenovanju ravnateljice Pravosudne akademije - Andrea Posavec Franić, diplomirana pravnica iz Zagreba, imenuje se ravnateljicom Pravosudne akademije na razdoblje od četiri godine.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)