Pravosudna akademija

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, NN 83/14 

 

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13 i 85/15

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje: Dijana Ćurković, dipl. iur.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Pravosudne akademije:

•pisanim putem na adresu:  Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

•putem elektroničke pošte: pravosudna.akademija@pravosudje.hr

•telefaksom na broj: 01/371-4549

•telefonom na broj:   01/371-4735 

Pravosudna akademija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/2014, 15/2014.)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)

Kalendar događanja

«Srpanj 2019»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)