Pravosudna akademija

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 22. listopada 2018.

Dana 22. listopada 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, održana je peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1 Usvajanje zapisnika 4. sjednice UV PA od 11. rujna 2018.
2. Usvajanje Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnika (Narodne novine broj 97/169)
3. Prijedlog izmjene Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za Pravosudne dužnosnike („Narodne novine“ broj 97/16)
4. Donošenje prijedloga proračuna Pravosudne akademije za 2019., 2020. i 2021.
5. Razno 

 

ZAKLJUČCI:

1. Usvaja se zapisnik 4. sjednice UV PA od 11. rujna 2018.
2. Usvaja se Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnika
3. Ne usvaja se prijedlog Povjerenstva za završni ispit u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i prijedlog Radničkog vijeća Pravosudne akademije o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
4. Odgođeno je donošenje prijedloga proračuna Pravosudne akademije za 2019., 2020. i 2021. godinu
5. UV PA nije dalo suglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora o korištenju poslovnog prostora.
 

Kalendar događanja

«Studeni 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)