Pravosudna akademija

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. rujna 2015.

Dana 28. rujna 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnik 4. (elektroničke) sjednice UV PA od 1.-7. rujna 2015
2. Davanje smjernica Upravnog vijeća Pravosudne akademije za pisanje Pravilnika za Državnu školu za pravosudne dužnosnike povodom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji
3. Informacija o usklađivanju Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji
4. Razno

Zaključci:
1. Usvaja se zapisnik 4. (elektroničke) sjednice UV PA od 1.-7. rujna 2015.
2. Pozvat će se nadležna tijela da do 9. listopada 2015. godine dostave prijedloge članova povjerenstava.
3. Prima se na znanje potreba izrade nove sistematizacije radnih mjesta i potreba izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u PA i Statuta PA, te se nalaže izrada sheme stare i nove sistematizacije s prikazom koeficijenata , te prikaz fluktuacije radnika u PA
4. UVPA daje suglasnost za kupnju ljetopisa XXVIII. Redovnog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu do iznosa od 5. 000,00 kuna. 

Kalendar događanja

«Siječanj 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)