Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na EJTN-ove seminare u 2019.; Rok za dostavljanje prijava: 7. ožujka 2019. u 15:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare u svibnju:

1. „Europsko pravo zaštite okoliša“, Trier, 27.-28. svibnja 2019.

Radni jezik: engleski

Razina: osnovna

Ciljna skupina: suci koji se bave upravnim i građanskim pravom

Tijekom seminara u trajanju od dan i pol polaznici će kroz tri poludnevne radionice raditi na konkretnim slučajevima iz prakse. Prije samog seminara, polaznici će se kroz online tečaj upoznati s načelima i izvorima europskoga prava u području zaštite okoliša.

2. „Prekogranično uzdržavanje“, Lisabon, 15.-16. svibnja 2019.

Radni jezik: engleski

Razina: osnovna

Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima iz područja obiteljskog prava

Cilj seminara je podići razinu svijesti među sucima o europskoj i međunarodnoj dimenziji obiteljskog prava te ponuditi edukaciju na temu europskih uredbi i Haaških konvencija o uzdržavanju, uključujući i relevantnu sudsku praksu o uzdržavanju s prekograničnom dimenzijom.

3. „Gospodarska kaznena djela: Zapljena nezakonito stečene imovine“, Bruxelles, 21.-22. svibnja 2019.

Radni jezik: engleski

Razina: napredna

Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici s iskustvom u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

Opći cilj seminara je unaprijediti razumijevanje i zajednički pristup financijskim istragama te omogućiti raspravu o praktičnoj primjeni pravnih instrumenata u području oduzimanja nezakonito stečene imovine.

4. „Umijeće suđenja“, Split, 23.-24. svibnja 2019.

Radni jezik: engleski

Ciljna skupina: suci svih profila

Teme: sudačka etika; kredibilitet i pouzdanost usmenog svjedočenja; ocjena iskaza svjedoka; nesvjesne predrasude sudaca

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji za sve navedene seminare: 7. ožujka 2019. u 15:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr unutar navedenog roka.
Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)