Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na EJTN-ove seminare u 2020.; Rok za dostavljanje prijava: 2. ožujka u 10:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare u svibnju:

1. Seminar „Zločini protiv imovine: Povrat i oduzimanje imovine u EU“, Solun, 12.-13. svibnja 2020.

Ovaj seminar će se baviti financijskim istragama te oduzimanjem imovine stečene kaznenim djelima, suradnjom sudskih vlasti među državama članicama EU-a, kao i s međunarodnim organizacijama te agencijama EU-a. Seminar će se odvijati kroz niz radionica kojima će se nastojati unaprijediti praktična znanja polaznika.

Radni jezik: engleski
Razina: osnovna
Ciljna skupina: suci koji se bave kaznenim pravom

2. Seminar „Prikupljanje i pristup dokazima u borbi protiv terorizma: Izazovi i dosadašnja praksa“, Madrid, 18.-19. svibnja 2020.

Teme ovoga seminara biti će prikupljanje dokaza te suradnja između država članica i suradnja s trećim zemljama u području suzbijanja terorizma. Polaznici će biti podijeljeni u nekoliko manjih skupina u kojima će imati mogućnost raspravljati o dosadašnjim slučajevima te istražnim radnjama.

Radni jezik: engleski
Razina: osnovna
Ciljna skupina: suci koji se bave kaznenim pravom

3. Seminar „Zaštita potrošača u okviru EU prava“ , Barcelona, 13.-14. svibnja 2020.

Ovaj seminar se bavi temom zaštite potrošača te ulogom Suda Europske unije u interpretaciji i primjeni zakona o zaštiti potrošača.
Seminar će se odvijati kroz teorijska predavanja te praktične vježbe kroz razmjenu iskustva te znanja sudaca iz čitave EU.

Radni jezik: engleski
Razina: napredna
Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji za sve navedene seminare: 2. ožujka u 10:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.
Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)