Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na EJTN-ove seminare u lipnju 2020.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare u svibnju:

1. Seminar „Prekogranično radno pravo“, Bruxelles, 4.-5. lipnja 2020.

Ovaj seminar će se baviti prekograničnim radnim pravom u okvirima prava EU-a, kao i sporovima iz područja prekograničnog prava.

Radni jezik: engleski

Razina: osnovna

Ciljna skupina: suci koji se bave građanskim pravom

Rok za dostavu prijava: 20. ožujka 2020. u 12:00

2. Seminar „Zaštita financijskih interesa EU-a i EPPO-a“, Madrid, 18.-19. svibnja 2020.

Tema ovog seminara bit će zaštita javnog novca EU-a od svih oblika kaznenih djela, uključujući prevare. Seminar će se također baviti Uredom europskog javnog tužitelja koji će biti prvo tijelo EU-a s ovlastima istrage i progona kaznenih djela koja se tiču financijskih interesa EU-a.

Radni jezik: engleski

Razina: osnovna

Ciljna skupina: suci koji se bave kaznenim pravom

Rok za dostavu prijava: 30. ožujka 2020. u 12:00

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.
 

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)