Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na jezične seminare iz područja kaznenog prava u travnju i svibnju; Rok za dostavljanje prijava: 1. veljače 2019. do 12:00

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira sljedeće jezične seminare iz područja kaznenog prava u travnju i svibnju 2019.: 

Suradnja u području suzbijanja kibernetičkog kriminala, Kromeriž (Češka), 15.-17. travnja 2019.

Jezik: engleski

Razina: B2/C1

Više o seminaru: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Cybercrime---LI201903/

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, Bordeaux, 13.-17. svibnja 2019.

Jezici: engleski i francuski

Razina: B2

Više o seminaru: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Criminal-Matters---LI201904/

Republika Hrvatska obično dobije dva do tri mjesta za engleski i jedno mjesto za francuski jezik.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja sudaca u jezičnim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);

- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);

- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

- Jedno mjesto na svakom seminaru predviđeno je za polaznika/polaznicu kojeg/koju odredi Državno odvjetništvo RH.

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 1. veljače 2019. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.
Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)