Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na ljetnu školu iz područja obiteljskog prava za buduće suce i suce na početku karijere; Krakow, 26.-30. kolovoza 2019.; Rok za dostavljanje prijava 29. svibnja 2019. u 12:00 sati

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira Ljetnu školu „Lingvistička edukacija o pravosudnoj suradnji u području obiteljskog prava“ koja će se održati u Krakowu u Nacionalnoj školi za pravosuđe Poljske od 26. do 30. kolovoza 2019. Namijenjena je usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce te suce s najviše tri (3) godine sudačkog staža.

Radni jezici ljetne škole su engleski i francuski, a polaznici su podijeljeni u tri manje skupine – dvije za engleski i jednu za francuski jezik. Seminar je namijenjen polaznicima koji vladaju jezikom seminara na razini B1. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Ljetnu školu simultano će voditi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja prijavljenih u lingvističkim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);

- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);

- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 29. svibnja 2019. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci/budući suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: sebastian.marjanovic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.
Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)