Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na pravno-jezične seminare iz područja obiteljskog prava, građanskog prava te zaštite ljudskih prava u srpnju i kolovozu; Rok za dostavljanje prijava: 5. travnja 2019. do 10:00

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira sljedeće pravno-jezične seminare iz područja obiteljskog prava, građanskog prava te zaštite ljudskih prava u srpnju i kolovozu:

1. Pravosudna suradnja u području obiteljskog prava, Lublin, poljska Nacionalna škola za pravosuđe, 1.-5. srpnja 2019.

Jezici: engleski i francuski

Razina poznavanja engleskog ili francuskog: B2

Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima iz područja obiteljskog prava

Više o seminaru: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Family-Law---LI201906/

2. Pravosudna suradnja u građanskim stvarima, Bukurešt, rumunjski Nacionalni pravosudni institut, 26.-30. kolovoza 2019.

Jezici: engleski i francuski

Razina poznavanja engleskog ili francuskog: B2

Ciljna skupina: suci s iskustvom pravosudne suradnje u građanskim stvarima

Više o seminaru: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Civil-Matters---LI201907/

3. „Ljetna škola o pravosudnoj suradnji u području ljudskih prava“, Bruxelles, 1.-5. srpnja 2019.

Ljetna škola namijenjena je usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža. Radni jezici ove ljetne škole su engleski i francuski, a polaznici škole bit će podijeljeni u tri manje skupine – dvije za engleski i jednu za francuski jezik. Ljetna škola je namijenjen polaznicima koji vladaju jezikom seminara na razini B1 ili B2. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Ljetnu školu simultano će voditi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Informacije o ljetnoj školi dostupne su na sljedećoj poveznici: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Summer-School-Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Human-Rights---SS201903/

Republika Hrvatska obično dobije dva do tri mjesta za engleski i jedno mjesto za francuski jezik.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja sudaca u jezičnim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);

- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);

- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

- Jedno mjesto na svakom seminaru predviđeno je za polaznika/polaznicu kojeg/koju odredi Državno odvjetništvo RH.

Troškovi sudjelovanja:
Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 5. travnja 2019. do 10:00. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: sebastian.marjanovic@pravosudje.hr unutar navedenog roka. Zainteresirani suci mole se da u prijavnici navedu i sudski odjel u kojem rade.


Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.
Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)