Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na seminar „Ravnopravnost spolova u pravu Europske unije“, Utrecht, 14.-15. svibnja 2020.; Rok za dostavu prijava 27. ožujka 2020. u 12:00 sati

Akademija za europsko pravo organizira seminar „Ravnopravnost spolova u pravu Europske unije“ koji će se održati u Utrechtu u Nizozemskoj 14. i 15. svibnja 2020.

Namijenjen je ponajprije sucima koji rade na predmetima iz područja radnog prava, a radni jezik seminara je engleski.

Financijski uvjeti:

ERA nadoknađuje putne troškove do iznosa od 450 EUR, kao i dva noćenja u hotelu koji će rezervirati i platiti ERA. Putni troškovi refundiraju se nakon seminara, a po dostavi putnih karata, računa i boarding karata ERA-i.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr najkasnije do 27. ožujka 2020. u 12:00. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Održavanje seminara ovisit će o situaciji s pandemijom koronavirusom te se polaznici koji će biti odabrani mole da ne organiziraju put unaprijed, već da čekaju obavijesti od Akademije za europsko pravo.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)