Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na seminare EJTN-a u travnju - Rok za dostavu prijava: 11. veljače 2019. u 10:00

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira sljedeće seminare u travnju:

1. Primjenjivost i djelotvornost Povelje EU-a o temeljnim pravima u nacionalnim postupcima, Beč, 11.-12. travnja 2019.

Seminar zajedno organiziraju EJTN i Agencija EU-a za temeljna prava, a cilj mu je polaznicima dati pregled Povelje i produbiti njihova znanja o važnosti Povelje u zaštiti temeljnih prava u Europskoj uniji. Na seminaru će biti riječi o ulozi Agencije za temeljna prava, učincima Povelje na nacionalnoj razini, kao i o zaštiti posebnih prava u svjetlu primjene Povelje.

Radni jezik:engleski; Razina: uvodna; Ciljna skupina: suci koji se bave upravnim, građanskim i kaznenim pravom
Informacije o seminaru.

2. Imovina stečena u braku, Barcelona, 10.-11. travnja 2019.

Dvije uredbe EU-a koje se odnose na bračnu stečevinu te na stečevinu registriranih partnerstava stupaju na snagu 29. siječnja 2019. Svaki obiteljski sudac u državama članicama EU-a postaje obvezan postupati prema tim uredbama kad god brak ili registrirano partnerstvo ima prekograničnu dimenziju. Seminar je uvodne razine i dat će pregled ovih dvaju instrumenata EU prava s fokusom na odredbe koje se odnose na opseg primjene i nadležnost.

Radni jezik:engleski; Razina: uvodna; Ciljna skupina: suci koji se bave predmetima iz područja obiteljskog prava
Informacije o seminaru.

Ovi seminari besplatni su za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 11. veljače 2019. u 10:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr.
Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

«Lipanj 2020»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)