Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na seminare iz ciklusa „Građansko pravo“ u organizaciji Europske mreže za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN); Rok za dostavu prijava: 10. srpnja 2019. do 16:00

Europska mreža za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Građansko pravo“ u rujnu i listopadu 2019.:

1. „Dostava i pribavljanje dokaza iz inozemstva“, Solun, 25.-26. rujna 2019.

Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima iz područja građanskog i trgovačkog prava

Teme: Uredbe EU-a o dostavi te o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima, elektronički dokazi, recentna praksa Suda Europske unije u pogledu navedenih uredbi, uloga Europska mreže za suradnju u građanskim stvarima, i sl.

Radni jezik: engleski

Razina: uvodna

Rok za dostavu prijava: 10. srpnja 2019. do 16:00

2. „Alternativno rješavanje sporova“, Scandicci, 23.-24. listopada 2019.

Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici iz svih država članica EU-a

Teme: Cilj seminara je upoznati polaznike s tehnikama medijacije.

Radni jezik: engleski

Razina: uvodna

Rok za dostavu prijava: 10. srpnja 2019. do 16:00

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr unutar gore navedenih rokova.

Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir. Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)