Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava na seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u organizaciji Europske mreže za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN)

Europska mreža za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u razdoblju od rujna do studenoga 2019.:

1. „Sloboda govora“, Bukurešt, 12.-13. rujna 2019.

Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima iz područja upravnog, građanskog i kaznenog prava

Teme: sloboda izražavanja o pitanjima koja se odnose na pravosuđe; sloboda izražavanja pravosudnih dužnosnika; sloboda izražavanja u digitalno doba

Radni jezik: engleski

Razina: uvodna

Rok za dostavu prijava: 28. lipnja 2019. do 12:00

2. „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji – 2“, Strasbourg, 08.-09. listopada 2019.

Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima iz područja upravnog, građanskog i kaznenog prava

Teme: pravo na pošteno suđenje i pojam djelotvornog pravnog lijeka kao temeljnog prava (članak 6. Europske konvencija o ljudskim pravima, članak 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima)

Radni jezik: engleski

Razina: napredna

Rok za dostavu prijava: 5. srpnja 2019. do 15:00

3. „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, Utrecht, 06.-07. studenoga 2019.

Ciljna skupina: suci koji rade na predmetima iz područja radnog, obiteljskog i kaznenog prava i koji imaju snažan interes za pitanja socio-kulturalnih i vjerskih različitosti u sudskoj praksi

Svaki polaznik/svaka polaznica treba navesti na kojim je predmetima iz navedenih područja prava radio/radila, jer postupak odabira polaznika ovisi o ravnomjernoj raspodjeli polaznika u četiri radne skupine s obzirom na područje prava u kojem polaznici imaju iskustva. Sudjelovanje na seminaru bez praktičnog iskustva u radu na predmetima iz navedenih područja nije moguće.

Teme: Cilj ovog seminara je povećati svijest i osjetljivost sudaca o kulturalnim različitostima u sudskim postupcima te omogućiti komparativno razmatranje o tome kako se kulturalne različitosti mogu uzeti u obzir prilikom donošenja sudskih odluka. Polaznici će naučiti kako pristupiti relevantnim izvorima informacija o pitanjima koja se tiču kulturalnih različitosti i upoznati se s nizom tehnika koje im mogu pomoći u donošenju odluka.

Radni jezik: engleski

Razina: uvodna

Rok za dostavu prijava: 4. rujna 2019. do 15:00

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr unutar gore navedenih rokova.

Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir. Prijave za seminar pod rednim brojem 3 u kojima nije navedena vrsta predmeta na kojima zainteresirani polaznici rade, također se neće uzeti u obzir.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)