Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2020. godini - Rok za dostavljanje prijava: 9. prosinca 2019.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a u 2020. godini (Exchange Programme 2019).

Program razmjena u 2020. godini nudi sljedeće aktivnosti:

Kratkotrajne (dvotjedne) razmjene za suce i državne odvjetnike

Program je namijenjen sucima općinskih, županijskih, trgovačkih, prekršajnih i upravnih sudova te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika. Pravosudni dužnosnici s manje od tri godine sudačkog/državnoodvjetničkog staža moći će se prijaviti za sudjelovanje u programu AIAKOS, koji nije obuhvaćen ovim pozivom.

Cilj kratkotrajnih razmjena (Short-term Exchanges) je omogućiti sucima i državnim odvjetnicima da se upoznaju s radom svojih kolega u državama članicama Europske unije putem studijskih posjeta tim zemljama u trajanju od dva tjedna (10 radnih dana).

Pravosudna akademija je za 2020. godinu predvidjela ukupno dvadeset (20) mjesta za sudjelovanje hrvatskih pravosudnih dužnosnika u Programu kratkotrajnih razmjena (13 mjesta za suce i 7 mjesta za zamjenike državnih odvjetnika).

Prednost prilikom odabira imat će polaznici koji do sada nisu sudjelovali u Programu razmjena EJTN-a.

Način bodovanja dostupan je na sljedećoj poveznici.

Specijalizirane razmjene za suce i državne odvjetnike

Specijalizirane razmjene traju pet (5) radnih dana i odnose se na sljedeća područja prava: prava tražitelja azila/izbjeglica, borba protiv terorizma, obiteljsko pravo, radno pravo, zaštita okoliša, porezno pravo, trgovačko pravo, financijski kriminal, medijacija, maloljetničko pravo, organizirani kriminal, suzbijanje korupcije, bankarsko pravo, pravo tržišnog natjecanja, pravo intelektualnog vlasništva, izvršenje kazne.

Pravosudni dužnosnici koji se prijavljuju na specijalizirane razmjene moraju se baviti područjem prava na koje se odnosi pojedina specijalizirana razmjena, a Republika Hrvatska ima mogućnost poslati do pet (5) pravosudnih dužnosnika (ovaj broj uključuje i suce i predstavnike Državnog odvjetništva). Redoslijed polaznika određivat će se prema kriterijima koji se primjenjuju na dvotjedne razmjene (v. gore).

Razmjene za čelnike pravosudnih tijela

Republika Hrvatska ima mogućnost na usavršavanje poslati jednog predsjednika suda i jednog čelnika općinskog ili županijskog državnog odvjetništva. Razmjene za čelnike pravosudnih tijela traju od tri do pet (3 - 5) dana, ovisno o zemlji domaćinu.

Dugotrajne razmjene za suce i državne odvjetnike

Republika Hrvatska ima mogućnost poslati na usavršavanje pravosudne dužnosnike na Europski sud za ljudska prava (na 12 mjeseci), Sud Europske unije (na 6 ili 10 mjeseci) te na Eurojust (3 ili 4 mjeseca). Ti oblici usavršavanja obuhvaćeni su tzv. dugotrajnim razmjenama (Long-term Exchanges). Konačan odabir polaznika ovog oblika stručnog usavršavanja obavit će Europski sud za ljudska prava, Sud Europske unije i Eurojust prema svojim kriterijima.

Usprkos tomu, Pravosudna akademija dužna je odrediti redoslijed prijava u EJTN-ovom online sustavu. Način bodovanja prijava za dugotrajne razmjene od strane Pravosudne akademije dostupan je na sljedećoj poveznici.

Suci koji su zainteresirani za sudjelovanje u dugotrajnim razmjenama mole se da uz svoju prijavu u online sustav unesu i svoj životopis na engleskom ili francuskom jeziku u Europass formatu te da dokumente kojima dokazuju pravo na ostvarivanje pojedinih bodova dostave elektroničkim putem na adresu: ingrid.floiglloncar@pravosudje.hr.

Uz ispunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti i suglasnost predsjednika suda. Prijave dostavljene bez suglasnosti predsjednika suda neće se uzimati u obzir.

Obrazac suglasnosti

Prijave za sve navedene razmjene (dvotjedne, jednotjedne specijalizirane, dugotrajne i razmjene predsjednika sudova/čelnike državnih odvjetništava) unose se isključivo putem poveznice https://exp-platform.ejtn.eu/ najkasnije do 9. prosinca 2019. Nakon navedenog datuma, prijave se više neće moći unositi u EJTN-ov online sustav.

Pravosudna akademija izvršit će odabir polaznika za kratkotrajne razmjene do 17. siječnja 2020., za dugotrajne razmjene do 31. siječnja 2020. Tajništvo EJTN-a će polaznike za kratkotrajne razmjene rasporediti po zemljama do 14. veljače 2020.

Odluke o odabiru polaznika dugotrajnih razmjena mogu se očekivati od ožujka 2020. na dalje.

Prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca zainteresirani suci se za pomoć mogu obratiti Ingrid Floigl Lončar, višoj stručnoj savjetnici u Odjelu za međunarodnu suradnju i pripremu projekata Pravosudne akademije (01 3714 762; E-mail: ingrid.floiglloncar@pravosudje.hr).

Korisni dokumenti: dostupni na poveznici http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Calls-for-participation/Call-documents--Documents-de-lappel-a-candidatures/

• Brošura o Programu razmjena
• EJTN-ova financijska pravila koja se odnose na razmjene
• Česta pitanja i odgovori

Mole se suci da prilikom odabira zemlje koju žele posjetiti kroz Program razmjene vode računa o broju mjesta raspoloživih u toj zemlji. Prilikom odabira zemlje, mogu se opredijeliti za tri (3) zemlje i odrediti redoslijed prioriteta. Tom prilikom uputno je da barem jedna od izabranih zemalja bude iz srednje ili istočne Europe. Naime, u slučajevima kada polaznici na sva tri mjesta odaberu zemlje koje su najpopularnije među sucima i u drugim državama članicama Europske unije (npr. Španjolska, Italija, Portugal), može se dogoditi da suci koji su visoko na nacionalnoj listi ne budu raspoređeni, dok suci koji su niže na ljestvici dobiju mjesto u razmjenama, jer su izabrali druge destinacije.

Prijave sudaca/državnih odvjetnika koji su sudjelovali u istoj kategoriji razmjene (npr. kratkotrajne dvotjedne, specijalizirane, razmjene čelnika pravosudnih tijela) u prethodne 3 godine neće biti odabrani, tj. automatski će biti isključeni iz odabira. 

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)