Pravosudna akademija

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskom posjetu Europskoj agenciji za temeljna prava (FRA) u Beču od 19. do 23. studenog 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u dvodnevnom studijskom posjetu Europskoj agenciji za temeljna prava (FRA) u Beču u razdoblju od 19. do 23. studenoga 2018. godine, a točan datum bit će naknadno potvrđen.

Organizirat će se jedan dvodnevni posjet. Posjet je namijenjen pravosudnim dužnosnicima, a program uključuje predstavljanje rada i uloge Agencije. Isto tako ovaj studijski posjet uključuje i posjet Uredu Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) te je moguće da bude uključen i posjet Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Teme koje će biti obuhvaćene su Povelja o temeljnim pravima Europske unije, rad Europske agencije za temeljna prava u borbi protiv diskriminacije, pristup pravosuđu, azil i migracije, zločini iz mržnje, prava djece i zaštita podataka.

Osigurano je ukupno 40 mjesta za pravosudne dužnosnike iz država članica Europske unije. EJTN će polaznicima pokriti putne troškove u iznosu do 400,00 eura te isplatiti dnevnice u iznosu od 170,00 eura po danu po povratku sa studijskog posjeta (u roku od dva mjeseca).

Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj za studijski posjet u kojem će sudjelovati.

Zainteresirani suci mogu dostaviti svoje prijave do 09. veljače 2018. u 18 sati isključivo putem Interneta na način da ispune prijavni obrazac na poveznici https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/. Prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca nije potrebno unositi referentni broj (Reference Code). Po isteku navedenog roka, prijave neće biti moguće.

Uz ispunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti i suglasnost predsjednika suda.

Polaznici koji se odluče prijaviti za ovaj studijski posjet mole se da podnesu prijavu putem Interneta te da u e-mail poruci Pravosudnoj akademiji potvrde svoju prijavu (na adresu jelena.tepic@pravosudje.hr).

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu sudjelovali u Programima razmjene i studijskim posjetima EJTN-a. Prilikom odabira vodit će se računa o dosadašnjim sudjelovanjima sudaca u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije i dati prednost sucima koji u tim aktivnostima još nisu sudjelovali ili su se u njih rjeđe uključivali. U obzir će se uzeti i regionalna zastupljenost sudova čiji suci se javljaju za sudjelovanje u studijskim posjetima.

Prijava za sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima PA
Financijski uvjeti za studijske posjete EJTN-a

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn