Pravosudna akademija

Poziv za dostavu prijava na pravno-jezične seminare u drugom tromjesečju 2020.; Rok za dostavu prijava: 6. travnja 2020. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće pravno-jezične seminare u drugom tromjesečju 2020.:

1. Pravno-jezični seminar „Pravosudna suradnja u području zaštite ljudskih prava“, Kromeriž, 8.-12. lipnja 2020.

Jezici: engleski i francuski

Razina poznavanja engleskog ili francuskog: B2

Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici

Polaznici će biti podijeljeni u četiri manje skupine - tri za engleski i jednu za francuski jezik.

2. Pravno-jezični seminar „Pravosudna suradnja u području izbjegličkog prava“, Madrid, 1.-3. srpnja 2020.

Jezici: engleski i francuski

Razina poznavanja engleskog ili francuskog: C1

Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici

Polaznici će biti podijeljeni u tri manje skupine - dvije za engleski i jednu za francuski jezik.

Seminari su namijenjen polaznicima koji vladaju jezikom seminara na razini B2, odnosno C1. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Oba seminara simultano će voditi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Republika Hrvatska obično dobije dva mjesta za engleski jezik.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:
- Dosadašnja sudjelovanja sudaca u jezičnim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);
- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);
- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 6. travnja 2020. u 12:00 sati.

Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.
 

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)