Pravosudna akademija

Poziv za dostavu prijava na seminare iz ciklusa „Upravno pravo“ u prvom tromjesečju 2020.; Rok za dostavu prijava: 27. prosinca 2019. u 12:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network - EJTN) organizira sljedeće seminare iz ciklusa „Ljudska prava“ u prvom tromjesečju 2020.:

1. „Europsko pravo u području antitrusta“, Bukurešt, 2.-3. ožujka 2020.

Ciljna skupina: suci upravnih i trgovačkih sudova

Radni jezik: engleski

Sadržaj seminara: Primjena članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, pojmovi obuhvaćeni odredbama o antitrustu, Direktiva o postupcima za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije, analiza primjene antitrusta na digitalnom tržištu
 

2. „Europsko pravo u području javne nabave“, Trier, 30.-31. ožujka 2020.

Ciljna skupina: suci upravnih sudova

Radni jezik: engleski

Sadržaj seminara: ključni pojmovi, načela i teme iz područja europskoga prava koje se odnosi na postupke javne nabave, recentna praksa suda Europske unije u tom području. Posebna pozornost posvetit će se neusklađenostima između pravila i postupaka na nacionalnoj razini. U fokusu seminara bit će direktive 2014/24/EU, 2014/23/EU, 2014/25/EU, 89/665/EEZ i 92/13/EEZ.

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura za seminare izvan RH) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da put i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji za ove seminare: 27. prosinca 2019. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prednost prilikom odabira imat će suci koji do sada nisu ili su rijetko sudjelovali u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije. Za seminare za koje je posebno navedena ciljna skupina, neće se uzimati u obzir prijave sudaca koji se ne bave navedeni područjem prava.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)