Pravosudna akademija

Poziv za prijave na jezične seminare EJTN-a, ožujak-travanj 2018.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EuropeanJudicialTrainingNetwork, EJTN) objavila je poziv za prijave na sljedeće jezične seminare koji će se održati u ožujku i travnju 2018:

1. ”Jezični seminar o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima”, Bukurešt, 5.-9. ožujka 2018.
2. “Jezični seminar o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima”, Bordeaux, 12.-16. ožujka 2018.
3. Ljetna škola “Pravno jezična edukacija u kaznenom pravu”, Bruxelles , 12.-16. ožujka 2018.
4. “Jezični seminar – vokabular kibernetičkog kriminala”, Madrid, 23.-25. travnja 2018.

Polaznici ovih seminara imat će priliku razviti kako pravne, tako i jezične vještine koristeći pravnu terminologiju putem različitih praktičnih i interaktivnih jezičnih vježbi. Ovisno o jeziku seminara, polaznici će biti podijeljeni u četiri skupine, tri skupine za engleski te jedna za francuski jezik.

Predavači će biti pravni i jezični stručnjaci, a seminar će obuhvatiti vještine čitanja, pisanja, govora i slušanja odabranog jezika.
Ciljana skupina su suci i državni odvjetnici iz svih država članica EU-a koji rade na predmetima pravosudne suradnje u predmetima prema temi seminara te koji posjeduju najmanje razinu B2 engleskog ili francuskog jezika.

Ljetna škola “Pravno jezična edukacija u kaznenom pravu” namijenjena je sucima i državnim odvjetnicima na početku karijere s najviše (3) godine radnog iskustva.Prijave polaznika s više radnog iskustva neće se uzimati u obzir.

Radni jezik “Jezičnog seminara – vokabular kibernetičkog kriminala” je samo engleski, dok su radni jezici ostalih seminara engleski i francuski.

Troškovi sudjelovanja:


Seminar je besplatan za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove u visini do 400,00 eura te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (npr. zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte, autobusna karta, i sl.) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje na seminaru.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima, podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju i naznakom jezika za koji se javljaju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu lovro.balasa@pravosudje.hr, odnosno putem telefaksa na broj 01/371-4795 najkasnije do 12. siječnja 2018.

Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima
Često postavljena pitanja

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn