Pravosudna akademija

Poziv za prijave na jezični seminar „Njemačka terminologija u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima, s naglaskom na obiteljsko i nasljedno pravo, Portorož, 27. – 31. ožujka 2017.

U okviru projekta „Učenje stranih jezika struke za učinkovito funkcioniranje pravosudne suradnje u Europskoj uniji“, čiji je nositelj češka Pravosudna akademija, u 2016. godini u Poljskoj i Češkoj organizirana su i provedena tri (3) jezična seminara, dva (2) za engleski i jedan (1) za njemački jezik te su planirana još tri (3) seminara za 2017. godinu. Ministarstvo pravosuđa RH sudjeluje kao jedan od projektnih, a Pravosudna akademija kao jedan od pridruženih partnera u ovom projektu.

Fokus seminara koji će se održati u Portorožu u razdoblju od 27. do 31. ožujka 2017. je njemačka terminologija u pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, s naglaskom na specifičnostima građanskih postupaka i pravnih instrumenata u obiteljskim stvarima i nasljedstvu (posebice Direktiva (EU) 650/2012 i Bruxelles IIa), te na pravnim instrumentima u građanskim i trgovačkim stvarima (Direktiva (EU) 1215/2012, Direktiva (EK) 805/2004 i Direktiva (EU) 655/2014).

Seminar će trajati pet (5) radnih dana, a od polaznika se očekuje srednja razina poznavanja njemačkog jezika (B1/B2). Na seminaru će sudjelovati ukupno 17 polaznika, sudaca i državnih odvjetnika, iz svih zemalja uključenih u projekt: Češka, Hrvatska, Poljska, Slovačka i Slovenija. Za suce iz Hrvatske osigurana su tri (3) mjesta.

Projekt snosi troškove puta u iznosu do 400 EUR po polazniku te troškove smještaja i obroka u iznosu od 144 EUR po polazniku i po danu. Za detaljnije informacije o načinu podmirenja navedenih troškova zainteresirani se mogu obratiti načelniku Odjela za provedbu programa stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji, Sandiju Valentincu (sandi.valentinc@pravosudje.hr; 01 3714 738).

Prednost prilikom odabira polaznika imat će suci koji se u svom radu bave obiteljskim pravom i koji do sada nisu sudjelovali u lingvističkim seminarima posredstvom Pravosudne akademije.

Zainteresirani suci se mole da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: ingrid.floiglloncar@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 23. siječnja 2017.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn