Pravosudna akademija

Poziv za prijave na lingvističke seminare iz područja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, Češka i Poljska, lipanj i kolovoz 2016.

U okviru projekta „Učenje stranih jezika struke za učinkovito funkcioniranje pravosudne suradnje u Europskoj uniji“, čiji je nositelj češka Pravosudna akademija, u ovoj godini organizirat će se tri (3) jezična seminara, dva za engleski i jedan za njemački jezik prema rasporedu i uvjetima koji su navedeni u nastavku teksta. Ministarstvo pravosuđa RH sudjeluje kao jedan od projektnih partnera, a Pravosudna akademija kao jedan od pridruženih partnera u ovom projektu.

Svaki seminar trajat će pet (5) dana, a od polaznika se očekuje srednja razina poznavanja stranog jezika za koji se prijavljuju (B1/B2). Na svakom seminaru sudjelovat će ukupno 17 polaznika, sudaca i državnih odvjetnika, iz svih zemalja uključenih u projekt: Češka, Hrvatska, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Projekt snosi troškove puta u iznosu do 400 EUR po polazniku, te troškove smještaja i obroka u iznosu od 144 EUR po polazniku i po danu. Za detaljnije informacije o načinu podmirenja navedenih troškova zainteresirani suci mogu se obratiti načelniku Odjela za provedbu programa stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji, Sandiju Valentincu (sandi.valentinc@pravosudje.hr; 01 3714 738).

1. Kroměříž, Češka, 27. lipnja-1. srpnja 2016.: Engleska terminologija u pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima

Na seminaru će naglasak biti na sljedećim instrumentima EU prava:
- Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP;
- Okvirna odluka Vijeća 2008/913/PUP o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima;
- Europski uhidbeni nalog.

Osnovne informacije o ovom seminaru možete pogledati ovdje: 1st English seminar in Kroměříž-basic info

2. Krakow, Poljska, 21.–26. kolovoza 2016.: Engleska terminologija u pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima

Na ovom seminaru naglasak će biti na pravima optuženih osoba i sljedećim instrumentima EU prava:
- Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima;
- Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na informiranje u kaznenom postupku.


3. Kroměříž, 27. lipnja – 1. srpnja 2016.: Njemačka terminologija u pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima

Ovaj seminar kombinira problematiku gore navedenih seminara i stavlja naglasak na prava optuženih osoba i posebne značajke kaznenog postupka te sljedeće instrumente EU prava:
- Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima;
- Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na informiranje u kaznenom postupku;
- Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP;
- Okvirna odluka Vijeća 2008/913/PUP o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima;
- Europski uhidbeni nalog.

Osnovne informacije o ovom seminaru možete pogledati ovdje: 1st German seminar in Kroměříž-basic info

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 25. travnja 2016.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn