Pravosudna akademija

Poziv za prijave na lingvističke seminare „Kibernetički kriminal“, Madrid, 19.-21. rujna 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Barcelona, 17.-21. listopada 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare pod nazivima „Kibernetički kriminal“ koji će se održati u Madridu od 19. do 21. rujna 2016. i „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“ koji će se održati u Barceloni od 17. do 21. listopada 2016.

1. „Kibernetički kriminal“, Madrid, 19.-21. rujna 2016.

Ciljna skupina su suci i državni odvjetnici iz svih država članica Europske unije koji se susreću sa slučajevima kibernetičkog kriminala u svom radu. Radni jezik seminara je engleski jezik. Od polaznika se očekuje razina B2/C1 poznavanja engleskog jezika.

Rok za prijave: 13. svibnja 2016.
Detaljnije informacije o seminaru možete pogledati na poveznici
 

2. „Pravosudna suradnja u građanskim stvarima“, Barcelona, 17.-21. listopada 2016.

Radni jezici seminara su engleski i francuski, a polaznici su podijeljeni u četiri male skupine – tri engleske i jednu francusku. Seminar je namijenjen sucima i državnim odvjetnicima iz Europske unije koji vladaju jezikom seminara na razini B2. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Seminar simultano vodi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Rok za prijave: 23. svibnja 2016. uz naznaku da li se polaznik/polaznica javlja za sudjelovanje u engleskoj ili francuskoj skupini

Detaljnije informacije o seminaru možete pogledati na poveznici

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara).

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr odnosno putem telefaksa na broj 01/371-4792 unutar navedenih rokova.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Relevantnost teme za svakodnevni rad sudaca s obzirom na područje prava kojim se bave;
- Dosadašnja sudjelovanja sudaca u lingvističkim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);
- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);
- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;
- Jedno mjesto na svakom seminaru predviđeno je za polaznika/polaznicu kojeg/koju odredi Državno odvjetništvo RH. 

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn