Pravosudna akademija

Poziv za prijave na lingvističke seminare u organizaciji EJTN-a u rujnu i listopadu 2017.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) organizira lingvističke seminare „Pravo tržišnog natjecanja“ u Beču, od 11. do 13. rujna 2017., „Ljudska prava u EU pravu“ u Rigi, od 9. do 13. listopada 2017. i „Zaštita podataka“ u Slovačkoj, Omšenie, od 18. do 20. listopada 2017.

• „Pravo tržišnog natjecanja“, Beč, 11. - 13. rujna 2017.

Radni jezici su engleski i francuski jezik. Seminar je namijenjen sucima iz Europske unije koji vladaju jezikom seminara na razini B2-C1 i bave se pravom tržišnog natjecanja.

• „Ljudska prava u EU pravu“, Riga, 9. - 13. listopada 2017.

Radni jezici su engleski i francuski jezik. Seminar je namijenjen sucima i državnim odvjetnicima iz Europske unije koji vladaju jezikom seminara na razini B2.

• „Zaštita podataka“, Omšenie, Slovačka, 18. - 20. listopada 2017.

Radni jezik je engleski jezik. Seminar je namijenjen sucima i državnim odvjetnicima iz Europske unije koji vladaju jezikom seminara na razini B2-C1 i bave se slučajevima zaštite podataka.

Cilj ovih seminara je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Seminare simultano vodi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Rok za prijave: 11. svibnja 2017. za sve navedene seminare, uz naznaku da li se polaznik/polaznica javlja za sudjelovanje u engleskoj ili francuskoj skupini

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Molimo polaznike da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr odnosno putem telefaksa na broj 01/371-4792 unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja sudaca u lingvističkim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);
- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati suci koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);
- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;
- Jedno mjesto na svakom seminaru predviđeno je za polaznika/polaznicu kojeg/koju odredi Državno odvjetništvo RH.

Kalendar događanja

«Kolovoz 2017»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn