Pravosudna akademija

Poziv za prijave na ljetne škole iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 14. ožujka 2019. u 14:00 sati

Europska mreža institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) u 2019. organizira dvije (2) ljetne škole namijenjene usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce i državne odvjetnike te pravosudne dužnosnike s najviše tri (3) godine sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža. Riječ je o sljedećim aktivnostima:

1. Ljetna škola: Lingvistička edukacija o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, Savezno ministarstvo pravosuđa Austrije, Beč, 3.-7. lipnja 2019.

Podrobnije o ovoj ljetnoj školi na poveznici: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Summer-School-Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Civil-Matters---SS201901/

2. Ljetna škola: Lingvistička edukacija o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, EJTN, Bruxelles, 24.-28. lipnja 2019.

Podrobnije o ovoj ljetnoj školi na poveznici: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Summer-School-Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Criminal-Matters---SS201902/

Radni jezici obje ljetne škole su engleski i francuski, a polaznici svake škole podijeljeni su u tri manje skupine – dvije za engleski i jednu za francuski jezik. Seminar je namijenjen polaznicima koji vladaju jezikom seminara na razini B1 ili B2. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Obje ljetne škole simultano će voditi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Republika Hrvatska obično dobije dva do tri mjesta za ovu vrstu aktivnosti stručnog usavršavanja.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja prijavljenih u lingvističkim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);

- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);

- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima;

- Jedno mjesto na popisu za svaku ljetnu školu predviđeno je za polaznika/polaznicu kojeg/koju odredi Državno odvjetništvo RH.

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 14. ožujka 2019. u 14:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci/budući suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: lea.pehnec@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.
Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)