Pravosudna akademija

Poziv za prijave na ljetnu škole iz područja stranih jezika pravne struke za buduće pravosudne dužnosnike i pravosudne dužnosnike na početku karijere; Rok za dostavljanje prijava 21. veljače 2020. u 12:00 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira ljetnu školu „Lingvistička edukacija o pravosudnoj suradnji u obiteljskom pravu“ koja će se održati u Vilniusu od 25. do 29. svibnja 2020.  

Namijenjena je usavršavanju u području stranih jezika pravne struke za buduće suce te suce s najviše tri (3) godine sudačkog staža koji rade na predmetima obiteljskopravne tematike.

Radni jezici ljetne škole su engleski i francuski, a polaznici svake škole podijeljeni su u tri manje skupine – dvije za engleski i jednu za francuski jezik. Seminar je namijenjen polaznicima koji vladaju jezikom seminara na razini B1 ili B2. Cilj je razvijanje pravnih i jezičnih vještina polaznika kombinirajući pravne informacije s jezičnim vježbama na praktičan i dinamičan način. Ljetnu školu simultano će voditi tim jezičnih i pravnih stručnjaka, kombinirajući teorijske i praktične dijelove kroz četiri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, govor i slušanje.

Republika Hrvatska obično dobije dva do tri mjesta za ovu vrstu aktivnosti stručnog usavršavanja.

Prilikom određivanja redoslijeda polaznika, Pravosudna akademija uzet će u obzir sljedeće:

- Dosadašnja sudjelovanja prijavljenih u lingvističkim seminarima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu sudjelovali u takvim seminarima);
- Dosadašnja sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima posredstvom Pravosudne akademije (prednost će imati polaznici koji nisu ili su rijetko sudjelovali u takvim aktivnostima);
- Regionalna zastupljenost pravosudnih tijela među prijavljenim polaznicima.

Troškovi sudjelovanja:

Seminari su besplatni za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove (u iznosu do 400 eura) te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara). Mole se polaznici da let i smještaj rezerviraju tek nakon poruke organizatora (EJTN) da su odabrani za sudjelovanje.

Rok za dostavljanje prijava Pravosudnoj akademiji: 21. veljače 2020. u 12:00 sati. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Zainteresirani suci/budući suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adresu: tamara.pavicic@pravosudje.hr unutar navedenog roka.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima.

Često postavljena pitanja.

Kalendar događanja

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)