Pravosudna akademija

Poziv za prijave na radionicu “Učinkovita zaštita temeljnih prava: djelotvorna sudska zaštita u području zaštite potrošača, zakona o azilu i migracijama i zaštiti podataka“, Firenca, 5. i 6. ožujka 2018.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava'.

Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaća osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na sljedeća tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije.

Četvrta radionica u okviru navedenog projekta, pod nazivom “Učinkovita zaštita temeljnih prava: djelotvorna sudska zaštita u području zaštite potrošača, zakona o azilu i migracijama i zaštiti podataka“, održat će se u Firenci, 5. i 6. ožujka 2018.

Ova radionica će biti usmjerena na sadašnje i buduće izazove u primjeni prava na djelotvornu sudsku zaštitu kako je propisano člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Posebna pažnja će biti usmjerena na dodanu vrijednost ove odredbe te povezanosti s člankom 41. Povelje EU-a (pravo na dobru upravu), kao i s općim načelima prava Europske unije ekvivalentnosti, učinkovitosti i razmjernosti u ovom području.

Radionica je namijenjena sucima sa znanjem i iskustvom u predmetima koji se odnose na zaštitu temeljnih prava. Radionica je besplatna za sve polaznike. Radni jezik radionice je engleski jezik te se od polaznika očekuje dobro poznavanje tog jezika radi sudjelovanja u raspravama. Troškove puta i smještaja snose organizatori.

Mole se zainteresirani suci da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda pošalju na e-mail adresu: Ingrid.FloiglLoncar@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 20. prosinca 2017.

Prijavi molimo priložiti kratki životopis na engleskom jeziku, dokaz o znanju engleskog jezika (npr. certifikat, objavljeni rad na engleskom jeziku, napomenu da je znanje engleskog jezika stečeno kroz srednjoškolsko/fakultetsko obrazovanje, i sl.) te motivacijsko pismo u kojem treba navesti razloge prijavljivanja na radionicu.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn