Pravosudna akademija

Poziv za prijave na radionicu “Ususret učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava u području zaštite podataka“, Pariz-Versailles, 4 i 5. prosinca 2017.

Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske provodi projekt 'Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava' (Roadmap to European effective justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations). Projekt se financira iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaća osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na sljedeća tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije.

Treća radionica u okviru navedenog projekta, pod nazivom “Ususret učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava u području zaštite podataka“, održat će se u Parizu - Versailles, 4. i 5. prosinca 2017.

Ova radionica će biti usmjerena na sadašnje i buduće izazove u punoj primjeni prava na djelotvornu pravnu zaštitu kako je propisano člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Posebna pažnja će biti usmjerena na dodanu vrijednost ove odredbe te povezanosti s člankom 41. Povelje EU-a (pravo na dobru upravu), kao i s općim načelima prava Europske unije ekvivalentnosti, učinkovitosti i proporcionalnosti u ovom području.

Radionica je namijenjena sucima koji posjeduju znanje i iskustvo u predmetima koji se odnose na zaštitu podataka te imaju dobro znanje engleskog jezika. Radionica je besplatna za sve polaznike, a za Hrvatsku su osigurana 3 mjesta. Organizator nadoknađuje putne troškove do 350 eura i osigurava smještaj. Radni jezik radionice je engleski jezik.

Mole se zainteresirani suci da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda pošalju na e-mail adresu: Ingrid.FloiglLoncar@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 28. rujna 2017.

Prijavi molimo priložiti kratki životopis na engleskom jeziku, dokaz o znanju engleskog jezika (npr. certifikat, objavljeni rad na engleskom jeziku, napomenu da je znanje engleskog jezika stečeno kroz srednjoškolsko/fakultetsko obrazovanje, i sl.) te motivacijsko pismo u kojem treba navesti razloge prijavljivanja na radionicu.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostim

Kalendar događanja

«Kolovoz 2018»
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn