Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminar iz serije o jednakosti spolova u europskom pravu Akademije za europsko pravo (ERA), Vilnius, 2.-3. lipnja 2016.

Akademija za europsko pravo (ERA) u 2016. godini organizira dvije serije seminara, jednu iz područja antidiskriminacijskog prava Europske unije, a drugu na temu jednakosti spolova u europskom pravu. Troškove seminara će u potpunosti snositi Europska komisija.

Serija seminara o jednakosti spolova u europskom pravu:

Ova serija seminara je posvećena europskom pravu u području jednakosti spolova te su seminari namijenjeni prvenstveno sucima koji odlučuju u predmetima iz područja radnog prava. Radni jezici seminara koji će se održati u Vilniusu 2.-3. lipnja 2016. su engleski i litavski jezik uz osigurano simultano prevođenje za te jezike.

ERA će polaznicima nadoknaditi putne troškove u iznosu do 450 EUR te direktno pokriti troškove dvaju noćenja.

Dodatne informacije o seminarima iz ove serije: http://www.era.int/gender

Mole se suci zainteresirani za sudjelovanje na seminaru u Vilniusu da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda pošalju na e-mail adresu: jelena.tepic@pravosudje.hr ili putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 4. travnja 2016. Rokovi do kojih će se primati prijave za sudjelovanje na ostalim seminarima iz obje serije (Kopehagen, Budimpešta, Trier) objavljivat će se naknadno.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn