Pravosudna akademija

Poziv za prijave na seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“, Split, 20.-21. listopada 2016.

Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za prijave na seminar „Ljudska prava i pristup pravosuđu u Europskoj uniji“ koji će se održati u Splitu 20. i 21. listopada 2016. u suradnji s Pravosudnom akademijom.

Teme seminara biti će pravo na pravično suđenje i pojam učinkovite pravne zaštite kao temeljnih prava (članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Ciljna skupina su suci i državni odvjetnici iz svih država članica Europske unije, posebno oni koji se bave zahtjevima koji se odnose na povredu prava na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku i pristup pravosuđu.

Radni jezik seminara: Engleski jezik bez simultanog prevođenja na hrvatski jezik

Troškovi sudjelovanja:

Seminar je besplatan za sve polaznike. Polaznici su dužni sami organizirati put i smještaj, a organizator (EJTN) nadoknađuje putne troškove te isplaćuje dnevnice za smještaj i obroke nakon dostave originalnih putnih isprava (npr. zrakoplovna karta, račun za zrakoplovnu kartu i boarding karte, autobusna karta, i sl.) po završetku seminara (najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka seminara).

Zainteresirani suci mole se da popunjenu „Prijavu za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima“ (s osobnim kontakt podacima i podacima o aktivnosti na koju se prijavljuju) potpisanu od strane predsjednika suda, pošalju na e-mail adrese jelena.tepic@pravosudje.hr i nella.popovic@pravosudje.hr, odnosno putem telefaksa na broj 01/371-4792 najkasnije do 15. lipnja 2016. Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

Prijava za sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima
Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na poveznici.

Kalendar događanja

«Veljača 2019»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn